Audit

Audit pentru firme din Timișoara

  1. Auditul Situațiilor Financiare pregătite în conformitate cu diferite standarde de contabilitate (experiență profesională în US GAAP, IFRS, UK GAAP, German GAAP, Austrian GAAP, precum și în standardele de raportare financiară din România) în următoarele industrii: producție, retail, automotive, software, construcții, energie electrică și industrie electronică;
  2. Transpunerea situațiilor financiare din sistemul românesc într-un sistem conform altor standarde internaționale de raportare financiară;
  3. Asistență la întocmirea situațiilor financiare consolidate
  4. Activități de revizuire limitată