Consultanță în afaceri

Consultanță în afaceri pentru firme din Timișoara

 1. Consultanță și asistentă pentru începerea unei afaceri:
  • Infintarea de societăți comerciale
  • Asistentă privind realizarea unei investiții în România;
  • Întocmirea de planuri de afaceri și studii de fezabilitate;
  • Realizarea procedurilor de înregistrare fiscală;
  • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
  • Servicii de administrare a Companiilor internaționale
 2. Asistența contabilă
  • Consultanță și asistență contabilă clienților care au organizată contabilitatea, au angajați proprii și sisteme informatice proprii.
  • Organizarea și supravegherea activității de contabilitate
  • Organizarea fluxului informatic al documentelor
  • Organizarea și supravegherea contabilității de gestiune pe activități și locații
  • Verificarea declarațiilor fiscale și acelorlalte declarații și asistentă în întocmirea acestora
  • Verificare documentelor contabile elaborate de compartimentul contabilitate: balanța de verificare, jurnalele de cumpărări și vânzări, jurnalele obligatorii conform legii contabilității
  • Monitorizarea întocmirii și depunerii situațiilor obligatorii
  • Întocmirea de rapoarte despre activitatea financiar-contabilă
  • Urmărirea și asistența la inițierea inventarierii anuale a patrimoniului și valorificarea inventarierii anuale
 3. Consultanță, asistentă și rapoarte de analiză economico-financiară
  • Analiza Cash-Flow-ului
  • Analiza datoriilor și creanțelor
  • Analiza capitalurilor și a imobilizărilor
  • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
  • Consultanță privind legislația financiar-contabilă la nivelul organizației
 4. Consultanță și asistentă manageriala și servicii de management financiar
  • Consultanță privind organizarea și conducerea societății (organigrame, structuri, definiri de funcții)
  • Elaborarea de proceduri și norme interne privind desfășurarea activității de bază și a activităților conexe
  • Analiza și organizarea fluxului informațional (comunicarea între departamente)
  • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății
  • Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul financiar-contabil
  • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul organizației
  • Consultanță în alegerea sistemului informatic necesar activității
  • Due dilligence financiar pentru achiziții de societăți