Resurse umane

 1.  Audit resurse umane
 2. Consultanță în Legislația Muncii
 3. Servicii de salarizare
  • Întocmirea și înregistrarea statelor de plată la Inspectoratul Teritorial de Muncă
  • Stabilirea obligațiilor aferente salariaților și întocmirea ordinelor de plată pentru vărsarea impozitelor către stat
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare la administrația financiară, casa de asigurări sociale de sănătate, casa de pensii, șomaj, ITM etc.
 4. Administrare de personal:
  • Întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă
  • Înregistrarea tuturor operațiunilor privind modificările de personal la Inspectoratul Teritorial de Muncă
  • Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal
  • Asistența în organizarea activității (organigrame, regulament de ordine interioară, regulament privind circuitul documentelor, fișele postului etc.)
 5. Recrutare și selecție de personal
 6. Consiliere în carieră